Zespół

Sterling Angels zostało stworzone przez zespół doświadczonych managerów i inwestorów mających bogatą historię realizacji wielu różnorodnych projektów inwestycyjnych opartych o własny i powierzony kapitał.

Założycielami Stowarzyszenia są Anna Kalbarczyk- Kozłowska, Artur Rawski, Marek Dworak, Damian Kalbarczyk, Krzysztof Polak, Jan Gluza, Marek Karabuła, Artur Górski. Bieżącymi pracami stowarzyszenia kieruje Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Artur Rawski

Prezes Zarządu

Artur Rawski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i byłym pracownikiem naukowym tej uczelni, posiada także dyplom MBA University of Teesside. Uzyskał licencję maklera papierów wartościowych oraz licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem zgromadzonym w trakcie realizacji licznych projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. W swojej karierze pełnił funkcje w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w tym także publicznych.

Marek Dworak

Marek Dworak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Dworak – ekonomista, inwestor i doradca. Ukończył Cybernetykę Ekonomiczną i Informatykę na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na której również wykładał. Przewodniczący RN „E-Kiosk” S.A.  oraz członek RN „Gremi Media” S.A. wydawcy „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”.

Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe. Przez 16 lat był w Zarządzie „Grupy RMF”, w tym przez 2,5 roku jej Prezesem.  Odpowiadał za rozwój Grupy, uczestniczył w procesie wprowadzenia jej na WGPW, nadzorował spółki zależne w tym między innym jako, członek RN „Interia PL” S.A.

Poza pracą zawodową działa społecznie, był miedzy innymi dwie kadencje  Prezesem Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego.

Damian Kalbarczyk

Damian Kalbarczyk

Członek Komisji Rewizyjnej

Damian Kalbarczyk jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Był redaktorem, menedżerem i inwestorem w wielu inicjatywach medialnych zarówno prasowych, radiowych jak i telewizyjnych.

Pełnił funkcje w zarządach licznych spółek kapitałowych, ale także fundacji i spółdzielni mieszkaniowej. Był doradcą ministra kultury i twórcą oraz pierwszym dyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza.

Od kilkunastu lat jest inwestorem na polskich i zagranicznych rynkach kapitałowych.

Krzysztof Polak

Krzysztof Polak

Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Polak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Przez 25 lat pracował w polskich firmach inwestycyjnych jako makler oraz menedżer zarządzając działalnością maklerską.

Uczestniczył w wielu inicjatywach związanych z budową polskiego rynku kapitałowego zarówno z poziomu firm dla których pracował oraz z poziomu organizacji samorządowej biur i domów maklerskich jako członek Rady Izby Domów Maklerskich.

W swojej karierze uczestniczył w wielu transakcjach finansowania dłużnego poprzez emisje obligacji oraz kapitałowego za pośrednictwem rynku kapitałowego w tym przedsięwzięć i funduszy typu private equity.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu.