Typy członkostwa

Korzyści płynące z poszczególnych typów członkostwa

Członek Sympatyk

może uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, z wyłączeniem zamkniętych spotkań dla członków VIP, dostęp do części wydarzeń może mieć charakter wyłącznie bierny lub online, otrzymuje wszystkie materiały o charakterze ogólnym nie ma dostępu do zamkniętej części strony Stowarzyszenie, nie korzysta z żadnych zniżek członkowskich – jest pretendentem do roli Członka Zwyczajnego

Członek Zwyczajny

uprawnienia Członka Zwyczajnego obejmują uprawnienia Członka Sympatyka, ma dostęp do materiałów prezentowanych na stronie internetowej w części zamkniętej, otrzymuje informacje o projektach inwestycyjnych i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie drogą mailową, korzysta z rabatów członkowskich przy płatnych wydarzeniach w wysokości:

  1. rabat wysokości 50% od opłat za uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach z podstawowego zestawu imprez,
  2. rabat wysokości 20% od opłat za uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach premium oraz pozostałych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

Członek Zwyczajny może uczestniczyć osobiście we wszystkich wydarzeniach, w których dostęp nie jest zarezerwowany dla Członków VIP.

Członek VIP

Członkostwo VIP ma szczególny charakter i może być zaproponowane przez Sterling Angels wyłącznie osobom o wyjątkowym doświadczeniu i osiągnięciach. Status Członka VIP oznacza przynależność do nielicznej grupy o prestiżowym charakterze i wyjątkowych oczekiwaniach.

Z tego powodu uprawnienia Członka VIP obejmują uprawnienia Członka Zwyczajnego jednak korzysta on z szeregu przywilejów niedostępnych w innych statusach członkowskich, takich jak:

  1. uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie i dedykowanych wyłącznie Członkom VIP,
  2. pierwszeństwo dostępu do informacji o rekomendowanych projektach inwestycyjnych,
  3. możliwość prezentacji, w tym na spotkaniach z Członkami VIP, projektów inwestycyjnych, w które jest zaangażowany i dla których poszukuje dalszego finansowania od Aniołów Biznesu,
  4. indywidualne spotkania z przedstawicielami instytucji oraz osobami współpracującymi ze Stowarzyszeniem,
  5. bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach z podstawowego zestawu imprez,
  6. rabat wysokości 50% od opłat za uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, wyjazdach premium oraz pozostałych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu.