Inwestycje omawiane podczas debaty „Jak Aniołowie rozpościerali skrzydła w 2022 roku”

🎙 Otwarta debata „Jak Aniołowie rozpościerali skrzydła w 2022 roku” zbliża się wielkimi krokami!
👥 Już w najbliższy czwartek o 18:00, spotkamy się w formule Online (via Zoom), aby omówić wybrane, ubiegłoroczne inwestycje dokonane przez Członków naszego Stowarzyszenia. Podczas debaty podzielimy się informacjami na temat współpracy Aniołów z następującymi projektami:
➤ Real Research – misją startupu jest zmiana sposobu, w jaki ludzie zajmują się LifeScience. Ich pierwszym celem jest przeniesienie całej hodowli komórkowej 2D do 3D.
➤ Q-LAC – startup, który stworzył innowacyjny sensor analizujący zmienność natlenienia mięśni oraz stężenie kwasu mlekowego metodą bezinwazyjną.
➤ Titanite Games – studio Game Dev, wierzące, że gry wideo mogą przekazywać silne emocje, jednocześnie przesuwając granice technologii.
➤ Xpress→delivery – startup oferujący szybkie i niezawodne usługi same day delivery dla e-commerce
➤Prosoma – łączy naukę z nowoczesną technologią, by wspierać pacjentów onkologicznych. Spółka oferuje wsparcie psychologiczne za pośrednictwem przyjaznej aplikacji.
💡 Czwartkowa debata jest jednocześnie zainaugurowaniem nowego formatu cyklicznych spotkań edukacyjnych.
❗️ZAPISY❗️
1️⃣ Jesteś Członkiem Sterling Angels? Link do spotkania znajdziesz na swojej skrzynce pocztowej
2️⃣ Chcesz wziąć udział w debacie, ale jesteś spoza Stowarzyszenia? Wypełnij formularz na stronie:
http://25706120.hs-sites-eu1.com/debata-online-jak-aniolowie-rozposcierali-skrzyda
Do zobaczenia!
____________________________
ENG:
🎙 The open debate „How Angels spread their wings in 2022” is coming!
👥 This Thursday at 06:00 pm, we will meet online (via Zoom) to discuss selected last year’s investments made by members of our Association. During the debate, we will share information about Angels’ cooperation with the following projects:
➤ Real Research – the mission of the startup is to change the way people deal with LifeScience. Their first goal is to bring all 2D cell culture to 3D.
➤ QLAC – a startup that created an innovative sensor that analyzes the variability of muscle oxygenation and the concentration of lactic acid using a non-invasive method.
➤ Titanite Games – Game Dev studio which believes that video games can convey strong emotions while pushing the boundaries of technology.
➤ xpress→delivery – a startup offering fast and reliable same day delivery services for e-commerce
➤ Prosoma – combines science with modern technology to support oncology patients. The company offers psychological support via a friendly application.
💡 Thursday’s debate is also the inauguration of a new format of regular educational meetings.
❗️ REGISTRATION ❗️
1️⃣ Are you a Sterling Angels Member? You will find the link to the meeting in your mailbox.
2️⃣ Do you want to take part in the debate, but you are from outside of the Association? Fill out the form on the website:
http://25706120.hs-sites-eu1.com/debata-online-jak-aniolowie-rozposcierali-skrzyda
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu.