25.02.2020

Zobacz relację Video
spotkanie image

25 lutego w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się spotkanie inauguracyjne ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aniołów Biznesu „Sterling Angels”. Wzięło w nim udział ponad 60 osób, które przez ostatnie trzydzieści lat osiągnęły sukcesy w różnych dziedzinach przedsiębiorczości, a dzisiaj chcą wspierać innowacyjne przedsięwzięcia nie tylko finansowo, ale także wykorzystując swoje doświadczenia i kontakty.

„Chcemy, żeby nasze Stowarzyszenie było otwarte, a nie zamknięte dla wąskiej grupy – mówił Marek Dworak – Po 30 latach od transformacji ustrojowej wiele osób podobnych do mnie nie musi się już angażować operacyjnie w poszczególne firmy, ale chce jeszcze coś robić, a nie tylko śledzić kursy spółek na giełdzie.”

Celem jest stworzenie platformy współpracy Aniołów Biznesu i tych, którzy widzą się kiedyś w takiej roli z projektodawcami oraz młodymi pomysłodawcami rozwiązań biznesowych, a także z funduszami inwestycyjnymi. W planach są regularne prezentacje dla członków wyselekcjonowanych projektów inwestycyjnych, które przedstawiane będą w określonym, wypracowanym przez „Sterling Angels”, standardzie. W ramach Stowarzyszenia możliwe byłoby wspólne inwestowanie Aniołów Biznesu, wspieranie ich w trakcie procesu inwestycyjnego, możliwość powoływania do życia Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Przewidywane są także spotkania z udziałem leaderów biznesu, przedstawicieli instytucji rynku kapitałowego, nauki i mediów.

Stowarzyszenie planuje rozwijać współpracę międzynarodową, ponieważ chce propagować doświadczenia inwestowania w formule Aniołów Biznesu w innych krajach. Dlatego nawiązało kontakty z podobnymi organizacjami w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, aby ich przedstawiciele podzielili się swoimi doświadczeniami podczas międzynarodowej konferencji planowanej pod koniec bieżącego roku.

Nieprzypadkowo inauguracyjne spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym i z udziałem przedstawicieli tej uczelni, bowiem „Sterling Angels” chciałoby również wspierać naukowców w komercjalizacji ich pomysłów – transfer wiedzy i komercjalizacja najlepszych projektów jest jednym z głównych zadań Stowarzyszenia

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu.