Fundusze Ventures – korzyści płynące z bycia Członkiem Wspierającym

Jedyna forma członkostwa dostępna dla członków nie będących osobami fizycznymi. Członek wspierający nie wpływa na funkcjonowanie działania Sterling Angels, jednak korzysta z następujących przywilejów:

  1. bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach z podstawowego zestawu imprez dla jednej osoby,
  2. możliwość autoprezentacji lub prezentacji własnego projektu inwestycyjnego, w tym na spotkaniach z Członkami VIP,
  3. możliwość okresowego przesyłania informacji o swoich projektach do Członków Zwyczajnych oraz Członków VIP za pośrednictwem Stowarzyszenia,
  4. rabat wysokości 50% od opłat za uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach premium oraz pozostałych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu.