Zgłoś Swój
Startup

Co możesz zyskać zgłaszając swój pomysł?

50 000 - 200 000 PLN

Średni ticket inwestycyjny Anioła Biznesu

+20 lat

Doświadczenia Anioła Biznesu

+45 Aniołów Biznesu

Zrzeszonych w Stowarzyszeniu Sterling Angels

Network

W ramach współpracy otrzymasz dostęp do sieci Aniołów Biznesu. Pomoże Ci to dotrzeć do szerszej grupy potencjalnych inwestorów.

Wsparcie

Wstępnie ocenimy atrakcyjność Twojego projektu. W wyjątkowych sytuacjach wesprzemy Cię w przygotowaniu pomysłu do zaprezentowania inwestorom.

Doświadczenie

Aniołowie Biznesu zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sterling Angels mają szerokie doświadczenie biznesowe oraz inwestycyjne nie tylko w Polsce, ale również na świecie.

Kliknij biały przycisk, aby zgłosić projekt ⬇️

Zobacz jak prezentowały się startupy

Jak wygląda proces weryfikacji startupu?

1. Zgłoszenie projektu

Rozmowa zapoznawcza 0%

2. Rozmowa zapoznawcza

Rozmowa zapoznawcza 0%

3. Ewaluacja wewnętrzna

Rozmowa zapoznawcza 0%

3 opcje kontynuacyjne

Opcja pierwsza

Feedback ze strony Aniołów Biznesu.

Opcja druga

Promocja startupu w zamkniętej części portalu przeznaczonej dla Członków oraz w comiesięcznym newsletterze.

Opcja trzecia

Wystąpienie podczas comiesięcznego wydarzenia plenarnego.

Najczęściej zadawane pytania

W jakie obszary inwestujemy?

Stowarzyszenie nie inwestuje własnych środków. Decyzje o zaangażowaniu kapitałowym leżą u każdego z Członków Stowarzyszenia osobiście i zazwyczaj wynikają z wiedzy, doświadczenia oraz znajomości branży/sektora. Na tej podstawie można uznać Stowarzyszenie za agnostyczne w zakresie inwestycyjnym.

W jakiej fazie startupy nas interesują?

Stowarzyszenie promuje inwestycje w startupy na etapie anielskim (pre-seed oraz seed).

Jaki jest przeciętny ticket inwestycyjny?

Sugerowany ticket inwestycyjny oferowany Aniołom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Sterling Angels powinien wynosić od 50 000 do 200 000 PLN.

Jakie kryteria startup musi spełniać?

Kluczowym czynnikiem inwestycyjnym dla Członków Stowarzyszenia Sterling Angels jest zespół promujący daną ideę. Startup powinien posiadać jasno określoną propozycję wartości, dokładnie scharakteryzowany rynek oraz zdefiniowany segment klientów, których planuje adresować. Na etapie fundraisingu Stowarzyszenie oczekuje klarownej informacji w zakresie poszukiwanych środków inwestycyjnych.

Więcej informacji na temat kryteriów oceny startupów oraz oczekiwań Członków Stowarzyszenia Sterling Angels można znaleźć na profilu Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sterling-angels/ w ramach serii „Porada inwestycyjna od Anioła Biznesu”.

W jaki sposób Sterling Angels określą wartość mojego startupu?

Stowarzyszenie Sterling Angels nie określa wartości startupów. Na etapie ewaluacji początkowej, jak również podczas wystąpienia na spotkaniu dla Członków wycena może zostać poddana weryfikacji ze strony każdego ze słuchaczy w zależności od jego preferencji inwestycyjnych.

Co mogę oczekiwać ze strony Stowarzyszenia?

Startupy zgłaszające się do Stowarzyszenia Sterling Angels mogę oczekiwać:
● informacji zwrotnej
● promocji w zamkniętej części przeznaczonej dla Członków Stowarzyszenia
● uwzględnienia w comiesięcznym newsletterze
● wystąpienia podczas comiesięcznego wydarzenia skierowanego do zrzeszonych Aniołów Biznesu

Na każdym z wymienionych powyżej etapów powstaje możliwość uzyskania finansowania, ponieważ oprócz działań Stowarzyszenia, każdy zrzeszony Anioł Biznesu może podejmować bezpośrednie akcje osobiście.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu.