Dla Aniołów

Dla Aniołów image

Dla aktywnych i potencjalnych Aniołów Biznesu

Sterling Angels jest siecią Aniołów Biznesu stworzoną w formie stowarzyszenia, której celem jest:

 • promocja idei inwestowania w formule Aniołów Biznesu,
 • aktywizacja środowisk Aniołów Biznesu,
 • edukacja zarówno potencjalnych jak i aktywnych Aniołów Biznesu,
 • współpraca z innymi sieciami Aniołów Biznesu oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu,
 • wymiana doświadczeń, pomysłów, informacji dotyczących inwestowania w formule Aniołów Biznesu,
 • wspomaganie Aniołów Biznesu w prowadzonych przez nich inwestycji zarówno w kwestiach merytorycznych jak i prawnych,
 • prowadzenie lobbingu w zakresie wprowadzenia i utrzymania korzystnych rozwiązań prawnych w zakresie realizacji inwestycji przez Aniołów Biznesu,
 • kojarzenie pomysłodawców i biznesmenów z Aniołami Biznesu

Typy członkostwa i płynące z nich korzyści

 • Deklaracja członkowska

Ustalone hasło będzie po przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia służyć dostępowi do części zamkniętej serwisu internetowego Stowarzyszenia.

Najczęściej zadawane pytania

Kim są Aniołowie Biznesu?

Aniołami biznesu są osoby prywatne, które inwestują swój kapitał w start-upy i przedsiębiorstwa zazwyczaj na wczesnym etapie rozwoju. Takie osoby zwykle wcześniej rozwijały z powodzeniem szereg swoich działalności i chcą teraz zainwestować kapitał w pomysły kolejnego pokolenia twórców. Dzięki zdobytemu w toku własnego prowadzenia biznesu doświadczeniu, służą firmom nie tylko wsparciem finansowym, ale także mentoringiem oraz siecią kontaktów.

Dlaczego powinnam/powinienem zostać Aniołem Biznesu?

Stając się Aniołem Biznesu uzyskujesz:

 • sposobność do dywersyfikacji kapitału inwestycyjnego
 • możliwość inwestycji w perspektywiczne, młode spółki technologiczne mogące przynieść diametralnie wyższe zwroty, aniżeli inne formy inwestycji (Warto pamiętać, że jak każda inwestycja, inwestycja w startupy wiąże się z ryzykiem)
 • możliwość wsparcia, obcowania i współpracy z młodymi, ambitnymi przedsiębiorcami
Jakie są obowiązki Anioła w Stowarzyszeniu?

Wstąpienie do Stowarzyszenia Aniołów Biznesu Sterling Angels jest równoznaczne z deklaracją aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia, co objawia się:

 • partycypacją w aktywnościach organizowanych w ramach Sterling Angels
 • reprezentacją oraz promocją Stowarzyszenia we własnych kręgach
 • podejmowaniem aktywności działających na korzyść innych Aniołów Biznesu zrzeszonych pod egidą Stowarzyszenia oraz samego Stowarzyszenia
 • współpracą m.in w zakresie inwestycyjnym z innymi członkami Stowarzyszenia.Dołączenie do Sterling Angels wiąże się z opłaceniem składki członkowskiej.
Jak często organizowane są spotkania Stowarzyszenia i czy mogę uczestniczyć w nich online?

Stowarzyszenie Sterling Angels oficjalnie organizuje comiesięczne spotkania dla swoich Członków. Spotkanie składa się z bloku edukacyjnego oraz prezentacji dwóch najlepszych w danym miesiącu projektów. W spotkaniach można uczestniczyć zarówno fizycznie, jak również online.

Oprócz comiesięcznych spotkań Stowarzyszenie organizuje pomniejsze aktywności dla Członków, o których informacje przekazywane są bezpośrednio.

Jestem zainteresowany/a zostaniem Aniołem Biznesu, ale najpierw chciałbym/abym zobaczyć jak Stowarzyszenie wygląda od środka, co zrobić?

Jeżeli pragniesz zobaczyć jak wygląda działalność Stowarzyszenia oraz czego możesz oczekiwać przystępując, wypełnij deklarację zainteresowania członkostwem znajdującą się w sekcji Aniołowie na stronie sterlingangels.org. W ramach comiesięcznych spotkań Stowarzyszenie oferuje możliwość bezpłatnej, jednorazowej partycypacji. Po otrzymaniu deklaracji zainteresowania oraz kontakcie poprzez email: info@sterlingangels.org Stowarzyszeni wystosuje oficjalne gościnne zaproszenie dla potencjalnego Anioła Biznesu.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu.