Dla Aniołów

Dla Aniołów image

Dla aktywnych i potencjalnych Aniołów Biznesu

Sterling Angels jest siecią Aniołów Biznesu stworzoną w formie stowarzyszenia, której celem jest:

  • promocja idei inwestowania w formule Aniołów Biznesu,
  • aktywizacja środowisk Aniołów Biznesu,
  • edukacja zarówno potencjalnych jak i aktywnych Aniołów Biznesu,
  • współpraca z innymi sieciami Aniołów Biznesu oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu,
  • wymiana doświadczeń, pomysłów, informacji dotyczących inwestowania w formule Aniołów Biznesu,
  • wspomaganie Aniołów Biznesu w prowadzonych przez nich inwestycji zarówno w kwestiach merytorycznych jak i prawnych,
  • prowadzenie lobbingu w zakresie wprowadzenia i utrzymania korzystnych rozwiązań prawnych w zakresie realizacji inwestycji przez Aniołów Biznesu,
  • kojarzenie pomysłodawców i biznesmenów z Aniołami Biznesu

Sterling Angels

Korzyści płynące z członkostwa

Zobacz jakie korzyści płyną z poszczególnych typów członkostwa w Stowarzyszeniu Sterling Angels.

  • Membership declaration

Ustalone hasło będzie po przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia służyć dostępowi do części zamkniętej serwisu internetowego Stowarzyszenia.
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu.