Lutowe plenarne spotkanie dla Członków Stowarzyszenia Sterling Angels

miało miejsce kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia Sterling Angels. Zostało ono zorganizowane przy współpracy z projektem CeConnector współfinansowanym ze środków Programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Celem projektu jest zbudowanie sieci powiązań między prywatnymi inwestorami (aniołami biznesu), startup’ami a instytucjami oferującymi wsparcie publiczne, aby upowszechnić publiczno-prywatny model współinwestowania w rozwijające się firmy w krajach Europy Środkowej.

Spotkanie miało charakter zarówno warsztatu 2BeAngel oraz demoday. W czasie spotkania mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia naszego specjalnego gościa pana Tomasza Klekowskiego, który podzielił się swoim bogatym doświadczeniem inwestora, managera i członka zarządów wielu firm.

Podczas spotkania mieliśmy także okazję wysłuchać prezentacji dwóch startup’ów: producenta gier Titanite Games (https://titanitegames.com/) oraz Onteon Tech (https://onteon.com), który jest twórcą platformy do tworzenia, uruchamiania i zarządzania aplikacjami, niezależnie od ich rodzaju. Obie prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania, o czym świadczyły liczne pytania do founderów i sugestie zorganizowania „dogrywek” w ścisłych gronach zainteresowanych inwestorów.

Następne spotkanie za miesiąc 8 marca

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu.