21.12.2021

o godzinie 16.30 miało się odbyć kolejne spotkanie Stowarzyszenia, ale w przeddzień spotkania otrzymaliśmy informacje od kilku uczestniczących w nim osób o ich zakażeniach Covid-19. W tych okolicznościach utrzymanie zapowiadanej agendy oraz osobista obecność, na którą część z Państwa liczyła, nie byłyby możliwe. W takiej sytuacji  postanowiliśmy przesunąć spotkanie Członków Stowarzyszenia Sterling Angels na 11 stycznia 2022 r. zachowując jednocześnie godzinę 16.30 oraz pierwotną lokalizację. W pierwszych dniach nowego roku będziemy ostatecznie potwierdzali termin spotkania oraz jego agendę, która przedstawiała się następująco:

 

16.30 – 16.35             Powitanie i wstęp (Artur Rawski)

16.35 – 16.45             Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Sterling Angels w roku 2021

16.45 – 17.30             Dyskusja panelowa – Jak Aniołowie rozpościerali skrzydła 

17.30 – 18.10             Prezentacja pt „Stworzyć markę globalną z Polski, czy to możliwe?” – Marek Szołdrowski Prezes Zarządu Dictador Europe.

18.10 – 18.30             Prezentacja projektu V88

18.30 – 18.40             V88 – pytania i odpowiedzi

18.40 – 18.45             Podsumowanie (Artur Rawski)

18.45 – 20.00             Nieoficjalna część dla uczestniczących w spotkaniu osobiście

Grudniowe spotkanie, poza okazją do podsumowania działalności Stowarzyszenia w kończącym się roku, miało być też pretekstem do podzielenia się przez Członków Stowarzyszenia swoimi praktycznymi doświadczeniami inwestycyjnymi. Zaproszenie do udziału w prowadzonej przeze mnie dyskusji panelowej przyjęli panowie: Damian Kalbarczyk, Jaromir Pelczarski Grzegorz Pilch, Sławomir Tomkiewicz. Mieliśmy nadzieję, że dyskusja dostarczyłaby wielu cennych informacji w szczególności dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z inwestycjami w charakterze Aniołów Biznesu.

Bardzo przepraszamy za zmianę dokonywaną z tak niewielkim wyprzedzeniem, jednak spowodowały ją okoliczności pozostające poza naszym wpływem. Chcielibyśmy także tą drogą, ponieważ nie możemy zrobić tego osobiście, złożyć  Państwu oraz Państwa bliskim najserdeczniejsze życzenia spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele pomyślności w Nowym Roku.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu.